Run On December 2020

OPERATOR ALAT BERAT – Available Online
By September 2, 2020 0 Comments Read More →

OPERATOR ALAT BERAT – Available Online

Selain ketrampilan, seorang operator juga perlu mengetahui keselamatan kerja & maintenance alat berat itu sendiri