Hong Kong

Effective Management Training
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

Effective Management Training

EFFECTIVE MANAGEMENT TRAINING Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 […]

Feasibility Study
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

Feasibility Study

Feasibility Study Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 – […]

Fraud In Procurement
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

Fraud In Procurement

Fraud In Procurement Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 […]

Good Corporate Governance
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 […]

HANDLING CUSTOMER COMPLAINT
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

HANDLING CUSTOMER COMPLAINT

HANDLING CUSTOMER COMPLAINT  Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 […]

HUMAN RESOURCES FOR NON HUMAN RESOURCES
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

HUMAN RESOURCES FOR NON HUMAN RESOURCES

HUMAN RESOURCES FOR NON HUMAN RESOURCES Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore […]

INDUSTRIAL RELATIONS
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

INDUSTRIAL RELATIONS

INDUSTRIAL RELATIONS Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 – […]

INTERNATIONAL BUSINESS
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL BUSINESS Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 – […]

FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS

FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 […]

AUDIT INFORMATION TECHNOLOGY
By March 25, 2019 0 Comments Read More →

AUDIT INFORMATION TECHNOLOGY

AUDIT INFORMATION TECHNOLOGY Kuala Lumpur/ Singapore | April 01 – 02, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 01 – 02, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 08 – 09, 2019 | IDR 8.500.000 Bangkok/ Hongkong | April 08 – 09, 2019 | IDR 9.000.000 Kuala Lumpur/ Singapore | April 15 […]